Martin Patřičný

Výtvarník - dřevař, autor knih a vypravěč

Astroložka Jana Mašková: Univerzální princip v díle M. Patřičného

V závěru roku 2015 jsem oslovila některé umělce, aby se zapojili do projektu

"Univerzální principy v umění"

Jedním z těchto umělců je pan Martin Patřičný, který vytváří nádherné "obrazy ze dřeva".

Dávám vám nyní příležitost posoudit, jak dalece se nám s panem Patřičným podařilo společnými silami propojit "obrazy ze dřeva" a univerzální principy.

POSUĎTE SAMI!

1.univerzální princip - Osobnost

1.univerzální princip v díle Martina Patřičného

Hlava je jakýmsi centrem celého našeho těla. Právě zde se rodí myšlenky, které plodí naše činy. Říká se, že podle pouhého držení hlavy se pozná rozpoložení člověka – jinak vnímáme člověka s hlavou hrdě vztyčenou, člověka, který nám pohlédne zpříma do očí, a jinak člověka s hlavou skloněnou a upřenou k zemi a člověka, který uhýbá pohledem. Hlava je také místem, kde se nachází hned tři z pěti našich smyslů – zrak, čich a sluch. Hovoří se však i o „šestém smyslu“ – i ten má své místo na hlavě jako na nejvyšším bodu našeho těla, který nás prostřednictvím sedmé čakry spojuje s Vesmírem…

Hlava, dub

Co k tomuto tématu píše Martin Patřičný?

„Když u mě byl vnuk Ondra v dílně na návštěvě, vložil do oka téhle hlavy vlašský ořech. Ořech- můžu vzít do ruky zárodek, ve kterém už je naplánovaný celý příští strom.“

A co dodávám já?

V této větě je vlastně obsažen celý lidský život. Na začátku všeho toho, co souvisí se životem, je něco malého, nepatrného, zárodečného, z čeho se pak zrodí všechno to, co po sobě člověk zanechá v okamžiku svého odchodu. Toto vše jsem se také pokusila zachytit ve své básni "Sedm divů světa". Tuto báseň naleznete v tištěné verzi tohoto uměleckého ztvárnění univerzálních principů.

Pokračování na www.astrojinak.com

Aktuality