Aktualita

rozhovor v magazínu Interwiev

ukázka—

 

O Velkou knihu o Dřevě asi zakopne každý, kdo má dřevo v oblibě…nebo alespoň
stromy. Protože i stromy v ní najde.
Doba dřevěná konkrétně – no přece – bez dřeva nemůžeme být.
Kdybychom neměli vůbec dřevo, stal by se z nás jiný živočišný druh.
Nezapomeňte, dřevo, to není jen vařečka, dům, kostky nebo postel.
Dřevo je i oheň. Sluha a pán. Žárové teplo.Vařič. Světlo.
Dřevo jsme používali tisíce a tisíce generací. Je součástí nás samých. Nejde oddělit. Je
samozřejmé. Je všudypřítomné jako Bůh.
Doba Dřevěná nebyla archeology a historiky prohlášena tak, jako Kamenná nebo
Bronzová, protože ze dřeva se toho dochovalo jen málo.
Dřevo pomíjí, tak jako my.