Aktualita

Jsem zapsaný v Muzeu rekordů – Pelhřimov

Reliéf z největšího počtu druhů dřeva

a dřevěné rekordy

tiskovka

středa 13. března

10.30 hodin

expozice Zlaté české ručičky

Nábřeží rekordů a kuriozit 811, Pelhřimov

Výtvarník Martin Patřičný dokázal vytvořit stylizovaný relief – obraz a to pouze využitím více než šedesáti druhů dřev. Nalezneme v něm vzorky nejběžnějších českých stromů (lípa, topol, smrk) i dřevin méně známých (hloh, cypřiš) a exotických (mahagon, eben, padouk). Srdečně vás zveme na setkání s autorem knih Dřevo krásných stromů, Velká kniha o dřevě, Umění dřeva a spolutvůrcem TV seriálu Kus dřeva ze stromu – zkrátka člověkem, který ví o dřevě téměř vše! Předvedeme si i ukázky z unikátní sbírky vyřezávaných dřevěných lžic, vyřezávaného delfína, který do Pelhřimova připutoval z francouzské rekordmanské vesničky La Tour Blanche a zmíníme i další dřevěné kuriozity. Veškeré bližší informace vám rádi sdělíme na telefonním čísle 777602303 nebo na emailu pepino@dobryden.cz

Jen dobré dny jménem Agentury Dobrý den přeje

Ing. Josef Vaněk

pepino@dobryden.cz | 777 602 303 | www.muzeumrekordu.cz